Ngưng cung cấp nước tại khu vực P.25, Quận Bình Thạnh

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình thay đồng hồ tổng D250 tại Cầu Sài Gòn - Ung Văn Khiêm phường 25 quận Bình Thạnh. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ cúp nước DMA BT2501 thuộc một phần khu vực Phường 25 trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

Khu vực:

- Mặt tiền và các hẻm từ số 284 đến 378 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

- Mặt tiền và các hẻm từ số 4 đến 180 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh

- Mặt tiền và các hẻm từ số 561 đến 649 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Thời gian:

Từ 22h00 ngày 27/03/2024 đến 05h00 ngày 28/03/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến tất cả khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Trân trọng./.