18/03/2024

Thực hiện công tác thay đồng hồ tổng GD1036 tại vị trí 385 Nguyễn Xí – Lương Ngọc Quyến, Phường 13, Quận Bì...

18/03/2024

Thực hiện công tác thay đồng hồ tổng GD1011 tại vị trí 1A Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận.

18/03/2024

Hiện nay công ty CP cấp nước Gia Định đang triển khai công trình thay đai ống ngánh lề đường Điện Biên Phủ phường 1...

14/03/2024

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình thay van hư hỏng trước số 294 Nguyễn Văn Đậu ,Phường 11, Quận B&i...

11/03/2024

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình thay van hư hỏng trước số 294 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận B&i...

07/03/2024

Nhằm thực hiện công tác gắn van chặn tuyến khu vực DMA PN0701 thuộc Phường 7 Quận Phú Nhuận. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia...

07/03/2024

Nhằm thực hiện công tác gắn van xả cặn khu vực DMA PN1500 thuộc Phường 15 Quận Phú Nhuận. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Đị...