Ngưng cung cấp nước tại khu vực P.25, Q.Bình Thạnh

hằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình thay đồng hồ tổng D250 tại Cầu Sài Gòn - Ung Văn Khiêm phường 25 quận Bình Thạnh. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ cúp nước DMA BT2501 thuộc một phần khu vực Phường 25 trong khu vực và thời gian cụ thể như sau:

 Thời gian dự kiến:

Từ 22g00 ngày 27/3/2024 đến 05g00 ngày 28/3/2024.

 Khu vực: Phường 25, Quận Bình Thạnh.

- Mặt tiền và các hẻm từ số 284 đến 378 đường Ung Văn Khiêm.

- Mặt tiền và các hẻm từ số 4 đến 180 đường Nguyễn Văn Thương.

- Mặt tiền và các hẻm từ số 561 đến 649 đường Điện Biên Phủ.

 Kính thông tin đến các khách hàng tại khu vực trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.