Ngưng cung cấp nước tại khu vực Phường 25, Quận Bình Thạnh

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình lắp đặt van giảm áp tại 180, 182 Ung Văn Khiêm phường 25 quận Bình Thạnh. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ cúp nước DMA BT2501, 2502, 2503 thuộc một phần khu vực Phường 25 trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

Khu vực:

- Mặt tiền và các hẻm từ số 76 đến 378 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

- Mặt tiền và các hẻm Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh

- Mặt tiền và các hẻm từ số 2 đến 198 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh

- Mặt tiền và các hẻm từ số 509 đến 649 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Thời gian:

Từ 22h00 ngày 25/03/2024 đến 05h00 ngày 26/03/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến tất cả khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Trân trọng./.