Ngưng cung cấp nước tại khu vực Phường 5, Q.Bình Thạnh

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình gắn van chặn tuyến trước số 220/66/40 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh”. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần DMA BT0501 thuộc khu vực Phường 5 Quận Bình Thạnh. Trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

Thời gian:

Bắt đầu từ 22h00 ngày 28/03/2024 đến 05h00 ngày 29/03/2024

Khu vực:

- Toàn bộ hẻm 19 Trần Bình Trọng, P.5, Q.Bình Thạnh

- Toàn bộ hẻm 220 Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Bình Thạnh

- Toàn bộ hẻm 49; 51 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q.Bình Thạnh

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.