Ngưng cung cấp nước tại khu vực Phường 8, Q.Phú Nhuận

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình gắn van chặn tuyến trước số 221 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ DMA PN0801 thuộc khu vực Phường 8, Quận Phú Nhuận. Trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

Thời gian:

Bắt đầu từ 22h00 ngày 28/03/2024 đến 05h00 ngày 29/03/2024

Khu vực:

- Từ số 187 đến số 223A và các hẻm Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận

- Từ số 128 đến số 180B và các hẻm Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận

- Từ số 93 đến số 129 và các hẻm Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Trân trọng./.