Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Phường 1, 2 Quận Bình Thạnh

Thực hiện công tác thay đồng hồ tổng GD1017 tại vị trí 386A Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh. CTCP Cấp nước Gia Định Thông tin về việc gián đoạn cung cấp nước trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 00g00 đến 05g00 ngày 02/4/2024 (thứ Ba).

Khu vực: Phường 1 & Phường 2, Quận Bình Thạnh

Kính thông tin đến các khách hàng tại khu vực trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Trân trọng./.