Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Phường 1, 3 Quận Bình Thạnh; Phường 7, Quận Phú Nhuận.

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình thay đồng hồ tổng tại giao lộ Phan Đăng Lưu – Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ DMA BT0101; BT0301; BT0302; BT0303; BT0304 thuộc khu vực Phường 1; 3 Quận Bình Thạnh; Phường 7, Quận Phú Nhuận. Trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

Khu vực:

- Từ số 1 đến số 131 và các hẻm Lê Văn Duyệt, Phường 1, Phường 3, Quận Bình Thạnh

- Từ cầu Bùi Hữu Nghĩa đến đường số 11 Trường Sa,  Phường 1, Phường 3, Quận Bình Thạnh

- Toàn bộ Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh

- Toàn bộ Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh

- Toàn bộ Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh

- Toàn bộ Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh

- Từ số 1 đến số 71E và các hẻm Trần Kế Xương, Phường 3 Quận Bình Thạnh, Phường 7 Quận Phú Nhuận

- Từ số 1 đến số 145 và các hẻm Nguyễn Công Hoan, Phường 3 Quận Bình Thạnh, Phường 7 Quận Phú Nhuận

- Từ số 1 đến số 49H và các hẻm Phan Đăng Lưu, Phường 3 Quận Bình Thạnh, Phường 7 Quận Phú Nhuận

- Toàn bộ Hải Nam, Phường 7 Quận Phú Nhuận

- Toàn bộ Đặng Thai Mai, Phường 7, quận Phú Nhuận

Thời gian: Bắt đầu từ 00h00 đến 03h00 ngày 17/05/2024 (thứ Sáu)

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.