Tạm ngưng cung cấp nước tại khu vực Phường 11, quận Phú Nhuận

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình thay đồng hồ tổng trước số 2 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ DMA PN1100 thuộc khu vực Phường 11, Quận Phú Nhuận. Trong thời gian và vị trí cụ thể như sau:

Khu vực:

- Từ số 135 đến số 179 và các hẻm Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

- Từ số 170 đến số 324 và các hẻm Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận

- Toàn bộ đường Trần Cao Vân, Phường 11, Quận Phú Nhuận

- Hẻm 79, hẻm 87 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận

- Từ số 162A đến số 244D và các hẻm Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận

- Toàn bộ đường Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận

- Từ số 1 đến số 87 và các hẻm Mai Văn Ngọc, Phường 11, Quận Phú Nhuận

- Từ số 2 đến số 66B và các hẻm Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận

Thời gian

Bắt đầu từ 22h00 ngày 21/03/2024 đến 05h00 ngày 22/03/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Trân trọng./.