Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Phường 13, Quận Bình Thạnh

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình nối tới Þ100 gắn TLK tại 20/1/15 Đặng Thùy Trâm phường 13 quận Bình Thạnh. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ cúp nước DMA BT1307 thuộc một phần khu vực Phường 13 trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

Khu vực: Hẻm 20 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Q.Bình Thạnh

Thời gian: Từ 13h00 đến 15h00 ngày 04/04/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến tất cả khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Trân trọng./.