Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Quận Bình Thạnh, Phường 5 Quận Phú Nhuận, Phường 1 Quận Gò Vấp

Nhằm phối hợp Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch thực hiện công tác khắc phục sự cố bể tuyến ống D1500 Bình Thái - Bình Lợi, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ thực hiện điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế gián đoạn cung cấp nước trên địa bàn quản lý, các khu vực sẽ bị ảnh hưởng (Nước yếu) cụ thể như sau:

  • Quận Bình Thạnh: Phường 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28;
  • Quận Phú Nhuận: Phường 5 (01 phần);
  • Quận Gò Vấp: Phường 1.

Thời gian bị ảnh hưởng nước yếu: từ 21 giờ 00 phút ngày 15/5/2024 (Thứ tư) đến 17 giờ 00 phút ngày 16/5/2024 (Thứ năm).

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến tất cả quý khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong thời gian bị ảnh hưởng nêu trên.

Sau khi Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch thực hiện xong công tác nêu trên và điều tiết mạng cấp nước sử dụng trở lại, có thể xảy ra tình trạng nước đục cục bộ, đề nghị khách hàng liên hệ đến số điện thoại Hotline: 19001024 để được khắc phục kịp thời.