Tạm ngưng cung cấp nước P.10, Q.Phú Nhuận

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình bít hủy tuyến ống Gang 100 trước nhà số 261 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ DMA PN1000 thuộc khu vực Phường 10, Quận Phú Nhuận. Trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

Khu vực:

- Từ số 181 đến số 265A và các hẻm Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận

- Từ số 40 đến số 124 và các hẻm Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận

- Từ số 1 đến số 37 và các hẻm Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận

- Từ số 108 đến số 190 và các hẻm Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận

- Từ số 62 đến số 134 và các hẻm Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận

- Toàn bộ Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận

- Từ số 2 đến số 100 và các hẻm Mai Văn Ngọc, Phường 10, Quận Phú Nhuận

- Từ số 259A đến số 295 và các hẻm Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Thời gian:

Bắt đầu từ 22h00 ngày 16/05/2024 đến 01h00 ngày 17/05/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.