Tạm ngưng cung cấp nước tại các khu vực Phường 1, 2, 3, 4, 7 Quận Phú Nhuận

Thực hiện công tác thay đồng hồ tổng GD1011 tại vị trí 1A Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tạm ngưng cung cấp nước tại các khu vực và thời gian cụ thể như sau:

- Khu vực: Phường 1, 2, 3, 4, 7 Quận Phú Nhuận.

- Thời gian: Từ 22g00 ngày 18/3/2024 (Thứ Hai) đến 05g00 ngày 19/3/2024 (Thứ Ba)

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến Quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.