Tạm ngưng cung cấp nước tại các khu vực Phường 13 Quận Bình Thạnh

Thực hiện công tác thay đồng hồ tổng GD1036 tại vị trí 385 Nguyễn Xí – Lương Ngọc Quyến, Phường 13, Quận Bình Thạnh

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định kính thông báo đến Quý Khách hàng sẽ tạm ngưng cung cấp nước tại các khu vực sau:

Các khu vực tạm ngưng cung cấp nước:

- Quận Bình Thạnh: Phường 13. Các khu vực nước yếu:

- Quận Bình Thạnh: Phường 5, 6, 7, 11, 12, 14.

- Quận Gò Vấp: Phường 1.

Thời gian ngưng cung cấp nước: từ 00h00 đến 05h00 ngày 21/3/2024 (Thứ năm). Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến tất cả Quý Khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong thời gian tạm ngưng cung cấp nước.

Sau khi Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch hoàn thành công tác thay đồng hồ tổng, có thể xảy ra tình trạng nước đục cục bộ, đề nghị khách hàng liên hệ số điện thoại dưới đây để được khắc phục kịp thời: 1900 1024.