Tạm ngưng cung cấp nước tại khu vực P.7, P.14 Q.Bình Thạnh

Nhằm thực hiện công tác thay Đồng hồ tổng tại vị trí Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu, P.7, Q.Bình Thạnh. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ khu vực Phường 7, 14 Quận Bình Thạnh. Trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

Khu vực: Phường 07, Phường 14 Quận Bình Thạnh

Thời gian: Từ 00h00 đến 05h00 ngày 16/5/2024 (thứ Năm)

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.