Tạm ngưng cung cấp nước tại khu vực Phường 11, Quận Bình Thạnh

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình thay van hư hỏng trước số 294 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần DMA BT1101 thuộc khu vực Phường 11, Quận Bình Thạnh. Trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

- Khu vực:

 + Từ số 200 đến số 316A và các hẻm đường Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh.

 + Từ số 264 đến số 398 và các hẻm đường Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh.

 + Từ số 215 đến số 287 và các hẻm đường Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh.

 + Từ số 57 đến số 125 và các hẻm đường Nơ Trang Long, Phường 11, Quận Bình Thạnh.

 + Toàn bộ đường Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh

- Thời gian: Bắt đầu từ 22h00 ngày 20/3/2024 đến 05h00 ngày 21/3/2024.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến Quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.