21/02/2024

Ngưng cung cấp nước khu vực Phường 11, Quận Bình Thạnh; Phường 1, Quận Gò Vấp (21/02/20224)

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình thay thế đồng hồ tổng tại giao lộ Phan Văn Trị - Nguyên Hồn...

20/11/2023

Ngưng cung cấp nước khu vực Phường 9, Quận Phú Nhuận(17/11/2023)

Nhằm thực hiện công tác di dời hệ thống cấp nước trong phạm vị nâng cấp hẻm 220 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8; hẻm 429 Nguyễn Kiệ...

17/11/2023

Lịch ngưng cung cấp nước tại khu vực Phường 1, 11 Quận Bình Thạnh(08/11/2023)

Nhằm thực hiện công tác cắt tê, đấu nối cho công trình: “Đầu tư thay mới ống mục Phường 1, 11 Quận Bìn...

17/11/2023

Lịch ngưng cung cấp nước khu vực Phường 13, Quận Phú Nhuận(13/11/2023)

Nhằm thực hiện công tác đấu nối cho công trình: “Gắn van chặn tuyến trước nhà 1202 Trường Sa, Phường 13, Quậ...

21/02/2024

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình thay thế đồng hồ tổng tại giao lộ Phan Văn Trị - Nguyên Hồn...

20/11/2023

Nhằm thực hiện công tác di dời hệ thống cấp nước trong phạm vị nâng cấp hẻm 220 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8; hẻm 429 Nguyễn Kiệ...

17/11/2023

Nhằm thực hiện công tác cắt tê, đấu nối cho công trình: “Đầu tư thay mới ống mục Phường 1, 11 Quận Bìn...

17/11/2023

Nhằm thực hiện công tác đấu nối cho công trình: “Gắn van chặn tuyến trước nhà 1202 Trường Sa, Phường 13, Quậ...

17/11/2023

Nhằm thực hiện công tác Cắt tê, đấu nối để Lắp đặt trụ nước chữa cháy trước địa chỉ 80 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3...