Công tác kiểm kê vật tư định kỳ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định Kỳ II/2023

Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay việc nhập một khối lượng hàng hóa lớn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh là điều thiết yếu. Tuy nhiên, việc nhập kho quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng tồn kho và sự lãng phí về vốn lưu động xảy ra.

Vì vậy Công ty Cổ Phần Gia Định luôn chú trọng công tác kiểm kê vật tư định kỳ quý, năm nhằm giúp hạn chế tổn thất về nguyên vật liệu và hàng hóa. Việc không kiểm kê hàng tồn kho hiệu quả sẽ dẫn tới việc hàng hóa lâu ngày sẽ hỏng hóc, hao mòn hoặc đôi khi là không sử dụng được. Điều này làm mất đi giá trị thực của sản phẩm và gây tổn thất trực tiếp tới doanh nghiệp.

Cuối năm 2023, Công ty đã ban hành quyết định số: 104/QĐ-GĐ-TCHC ngày 13 tháng 12 năm 2023 thành lập Ban kiểm kê Vật tư kỳ II/2023. Căn cứ Quyết định trên Phòng Kế Hoạch Vật Tư phối hợp cùng Phòng Kế Toán Tài Chính tiến hành kiểm kê vật tư kỳ 2 năm 2023 tại kho Công ty (62/2 Đặng Thùy Trâm P13, Quận Bình Thạnh). Việc kiểm kê đợt này có sự tham gia của Công ty kiểm toán độc lập AFC đối với những mặt hàng có giá trị lớn như Đồng hồ và các loại vật tư ngẫu nhiên có giá trị lớn, Đại diện Công ty kiểm toán độc lập AFC đánh giá công tác kiểm kê tốt số lượng thực tế khớp với số lượng số sách.  Qua 5 ngày thực hiện công tác trên, Phòng Kế Hoạch Vật Tư nhận thấy tình hình kho bãi sắp xếp ngăn nắp và hợp lý, dù mặt bằng còn nhiều hạn chế nhưng Tổ Kho cố gắng thực hiện theo phương pháp nhập trước xuất trước để tránh tồn kho lâu ngày cho những vật tư nhập trước. Thông qua các số liệu vật tư kiểm kê của từng nhân viên đi kiểm Phòng Kế Hoạch Vật Tư đã lập Biên Bản kiểm kê xác định số liệu vật tư thừa thiếu trình Ban Giám Đốc để báo cáo việc hoàn tất công tác kiểm kê, nhìn chung vật tư trong Kho đảm bảo đầy đủ về số lượng không xảy ra tình trạng mất mát.

 

Mặt bằng kho Đặng Thùy Trâm

Thành viên trong tổ kiểm kê thực hiện công tác kiểm đếm thực tế.

Bích Hồng

Các tin khác